Home / موسسه / سالن همایش

سالن همایش

سالن همایش موسسه تحقیقات ، آموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی

ظرفیت سالن 400 نفر

صندلی VIP 25 نفر

مجهز بهسیستم صوت (میکسر صدا ، میکروفن بیسیم و …)

مجهز به ویدئو پروژکتور

سیستم سرمایش ، گرمایش و هواساز

شماره تلفن جهت رزرو و هماهنگی : 38788023 آقای براتی

Salon