Home / علمی کاربردی

علمی کاربردی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری های مشهد(مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری مشهد بعنوان تنها مركز آموزشی در شمال شرق كشور با هدف ارتقاء توان مديريتی و اجرايی شهرداريها و دهياريها، شوراهای اسلامی استان و داوطلبان آزاد در سال 1382 تاسيس گرديده است. این مرکز تنها مرکز آموزش کشور می باشد که همزمان در 6 گروه آموزشی حوزه مدیریت شهری و روستایی بصورت حضوری و غیرحضوری و بر اساس مجوزهای اخذ شده از دانشگاه جامع علمی-كاربردی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کاردانی دانشجو پذیرش می نماید.

درحال حاضر اين مركز آموزش باتوجه به دارا بودن فضاي فيزيكی مناسب، برخورداري از همكاری اساتيد مجرب و فرهیختگان دانشگاهی، حفظ وارتقاءكيفيت و استانداردهای آموزشی،  مجری 31 رشته تحصيلی درمقطع كاردانی وكارشناسی و دارای بالغ بر 2000 نفردانشجوی شاغل به تحصيلی در گروه های آموزشی زیرمی باشد:

معماری و شهرسازی:

کارشناسی معماری- طراحی محیط داخلی/ مهندسی معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسوده/ کاردانی معماری- معماری داخلی/ کاردانی معماری-معماری شهری و روستایی/ کاردانی شهرسازی

عمـران(ساختمان، نقشه برداری،حمل و نقل و ترافیک شهری)

مهندسی عمران- ساختمان سازی/ مهندسی عمران- نقشه برداری/  مهندسی عمران- حمل و نقل شهری/ كارداني عمران-حمل و نقل شهری/

کاردانی عمران -نقشه برداری مسیر/کاردانی عمران- امور پیمان‌ها/ کاردانی عمران- پیش ساخته ها

فناوری اطلاعات و ارتباطات:

مهندسی فناوری اطلاعات- خدمات رایانه ای در شهرداری / کاردانی فنی فناوری اطلاعات- خدمات الکترونیکی شهر

آتش نشانی و خدمات ايمنی:

کارشناسی  مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث/ کارشناسی حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث/ کاردانی  امداد و نجات شهری

دوره آموزش های خاص –  غیرحضوری حین کار:

کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها