Home / اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز موسسه آموزش، تحقيقات  و مشاوره شهرداريهاي خراسان رضوي به قرار زير مي باشد:

 1. ارتقای توان مدیریتی و اجرایی شهرداریهاو شوراهای اسلامی در راستای تحقق وظایف اساسی آنان.
 2. فراهم نمودن بستر بحث و گفتگو در قالب گردهمایی های تخصصی به منظور بحث و تبادل اطلاعات و شناخت مشکلات جهت برنامه ریزی بهینه سازی ساختاراداری و مدیریتی و افزایش بهره وری منابع انسانی شهرداری ها
 3. برنامه ریزی برای بهینه سازی ساختار اداری و مدریتی و افزایش بهره وری منابع انسانی شهرداریها
 4. برنامه به باز آموزی مستمر مدیران، کارشناسان و کارکنان شهرداری ها و تبدیل آن به جریان دائمی در راستای بهره وری سازمانی از طریق برنامه ریزی دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نیز دوره های عالی تخصصی دانشگاهی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.
 5. انجام فعالیت های پژوهشی و مشاوره ای به منظور توسعه هدفمند و عالمانه و توام بابرنامه ریزی فعالیتهای مدیریتی، عمرانی، خدمات شهری و نیز بهبود روش های اداری شهرداریهای سطح استان
 6. برگزاری دوره های بلندمدت، و میان مدت، آموزشی، برگزاری سمینار های علمی- کابردی کارگاه های تخصصی و بازدید های علمی میدانیدر حوزه وظایف شهرداری ها و سازمان و ادارات تابعه و همچنین دهیاریها با اولویت سطح استان خراسان رضوی، منطقه و کشور.
 7. انجام مطالعات و پژوهش های علمی- کاربردی مرتبط با نیاز و ماموریت های شهرداری ها و دهیاریها بر اساس اولویت و سیاست های پژوهشی تعیین شده از سوی وزارت کشور و سازمان های مرتبط و نیز معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی.
 8. ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره مدیریتی در تهیه، بررسی، تصویب و نظارت عالیه بر طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی شهرداری های و موسسات تابعه
 9. اجرای طرح های آموزشی و تحقیقاتی مشارکتی با نهادها، سازمان ها و شهرداری های کشور با تعیین اولویت نیاز های سطح استان، منطقه و کشور
 10. انجام آموزش های غیر حضوری و الکترونیکی با بهره گیری از تکنلوژی های آموزشی مرتبطدر عناوین و موضوعات معین
 11. برگزاری دوره های آموزشی به صورت ترمی و پودمانی در رشته های مرتبط با وظایف شهرداری ها و سایر سازمان های استان تحت نظر دانشگاه جامع علمی– کاربردی.