دستاورد

کسب مقام سوم کشور در رشته والیبال  توسط تیم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان که 2 تن از دانشجویان این مرکز ( سعید صفاریان ، هادی قویدل ) بازیکن آن تیم بودند و تقدیر از آنها در اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام گردید.

کسب مقام اول  مسابقات تنیس روی میز مراکز علمی کاربردی استان توست استاد ارزنده سرکار خانم فرزانه چمنی

سرکار خانم سارا جلیلیان از اساتید ارزنده مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد مقام اول رقایت های ورزشی مراکز  علمی کاربردی استان را به خود اختصاص دادند.

کسب مقام اول  مسابقات تنیس روی میز مراکز علمی کاربردی استان توست استاد ارزنده سرکار خانم فرزانه چمنی