اخبار

در جریان دیدار محمدحسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی، کاربردی کشور با علی رضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی؛ تفاهم نامه همکاری بین استانداری و این دانشگاه به امضا رسید.