Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

به گزارش روابط عمومی صبح11 دی ماه در مراسمی  معاونان جدید مالی و اداری و آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش، تحقیقات و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی معرفی شدند.

دراین مراسم شیرین عنبرسوز که سابقه فعالیت به عنوان مدیر مالی سازمان همیاری شهرداریهای استان را در کارنامه دارد به عنوان معاون مالی و اداری موسسه آموزش شهرداری های استان و همچنین مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد که زیر نظر این موسسه فعالیت می کند، معرفی شد.

حمیدرضا نورانی نیز با سابقه فعالیت به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات اتاق بازرگانی خراسان و  مشاور استاندارد  مدیریت برنامه ریزی و توسعه شهرداری  مشهد به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی این موسسه و مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد معرفی شد.

همچنین از بیش از یک دهه تلاش و زحمات فاطمه ذاکر الحسینی معاون پیشین مالی اداری و محبوبه خورشیدی فر معاون آموزشی و پژو هشی این مرکز تجلیل شد.

اسماعیل نورمحمدی قائم مقام، مرتضی توسلی معاون مالی اداری سازمان همیاری، سیدمصطفی رضوی سرپرست موسسه آموزش و مشاوره شهرداری های استان و جمعی از مدیران و کارکنان مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد نیز در این مراسم حضور داشتند.