شروع ترم 952

با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند شروع کلاس های ترم بهمن ماه (952)روز شنبه مورخ 23 بهمن ماه 1395 می باشد.